Tips voor isolatie van de spouwmuur

Kies voor kwaliteit op isolatiewaarde.

Isolatie van de spouwmuur iseen eenmalige investering. Jaarlijks bespaart u geld aan energie. Na de terugverdientijd levert het u bij wijze van spreken geld op, mits natuurlijk uitstekend isolatiemateriaal is gebruikt.

Ga niet zelf aan de slag met spouwmuurisolatie.

Dit is echt een klus voor een isolatiebedrijf..

Breng eventuele vochtproblemen in huis onder de aandacht tijdens de aanvraag en inspectie.

Vaak is het verstandig om eerst een bodemisolatie / vloerisolatie aan te brengen. Dit voorkomt vochtproblemen vanuit de kruipruimte. Bovendien bespaart u nog meer energie en verdient u snel de inevestering terug op uw isolatie. .

Spouwmuur en andere isolatie kent een subsidieregeling

Dit is de Subsidieregeling Woningisolatie. Ga na of u in aanmerking komt voor deze regeling. Wij kunnen u hiermee helpen.

Heeft mijn woning wel spouwmuren?

Bouwjaar
Is uw woning gebouwd voor 1920, dan heeft die hoogstwaarschijnlijk geen spouw. Vanaf 1920 kregen de huizen wel buitenmuren met een spouw, omdat dit vochtproblemen in huis vermindert: de spouw voorkomt dat vocht van buiten naar binnen kan dringen.

Muurdikte
Naast het bouwjaar kan ook de dikte van de buitenmuur helpen vast te stellen of uw woning een spouw heeft. Ga daarvoor naar een voor- of achterdeur en meet hoe dik de buitenmuur is. Is de afstand van de buitenkant tot de binnenzijde 24 centimeter of minder? Dan heeft u zeker geen spouwmuur. Is het 24 centimeter of meer, dan mogelijk wel.

Voorwaarden spouwmuurisolatie

Inspectie van de gevel
Een spouwmuur is alleen geschikt voor het isolatiemateriaal onder bepaalde voorwaarden. Die staan hieronder uitgelegd. Maar alleen een gespecialiseerd isolatiebedrijf kan met zekerheid vaststellen of een spouwmuur aan die voorwaarden voldoet. Inspectie van de gevel vooraf is dus noodzakelijk, en bovendien nodig voor een betrouwbare offerte.

Spouwmuur nog niet geïsoleerd
Alleen in spouwmuren zonder isolatiemateriaal bestaat de mogelijkheid van isolatie. Spouwmuren werden niet geisoleerd van 1920 tot en met, maar een deel van deze woningen is na de bouw alsnog geïsoleerd (na-isolatie). Buitengevels van woningen uit de jaren 1976 - 1988 werden standaard wel geïsoleerd, maar de isolatiewaarde kan beter. Ook een deel van deze huizen zal zijn na-geïsoleerd.

Na-isolatie betekent trouwens niet per se dat er spouwmuurisolatie is, er kan ook (een combinatie met) isolatie van de buitengevel of de binnenmuren zijn aangebracht. In nieuwe woningen met spouwmuur (1989 en later) zit wel goede isolatie.

Schone spouw
Vereist voor isolatie: spouwmuur moet schoon zijn: zonder puin en speciebaarden (cementresten). Als de spouw niet schoon is, kunt u beter een andere gevelisolatie kiezen.

Bij onzorgvuldig metselen bij de bouw van de woning kunnen puin en speciebaarden zijn achtergebleven. Op die plekken kan geen isolatiemateriaal gaan zitten. Als er toch spouwmuurisolatie plaatsvindt, dan kunnen koudebruggen ontstaan (plekken in de gevel zonder isolatiemateriaal, die koud worden omdat daar warmte ontsnapt). Daarop slaat vocht neer, en dat zorgt voor vochtproblemen.

Voegwerk, dak en goten in orde
Om te voorkomen dat er regenwater in de geïsoleerde spouw belandt, moeten het voegwerk, het dak en de goten in orde zijn. Want regenwater in de spouw kan niet weg en zorgt voor problemen, zoals vochtoverlast in huis.

Om dezelfde reden moet de gevel in goede staat zijn, en moet damp uit de spouwmuur goed kunnen ontsnappen via de buitenste muur. Dampremmende stenen, waterdichte verf, of glazuur op de buitenmuur kunnen een probleem zijn.

Vocht vanuit de kruipruimte
In sommige woningen ventileert de kruipruimte via de spouwmuur. Na spouwmuurisolatie (maar ook na isolatie vanaf de buitenzijde) kan dat niet meer. In dat geval moeten er maatregelen worden getroffen.

Aandachtspunten

Bouwbesluit en ontheffing
De wettelijke eisen rond woningbouw staan verzameld in het Bouwbesluit. Als de gevelisolatie deel uitmaakt van een grote renovatie, heeft u mogelijk een vergunning nodig van de gemeente. Volgens het Bouwbesluit moet de buitenmuur na isolatie een Rc-waarde hebben van 2,5 of hoger. Als dit wegens financiële gevolgen niet haalbaar is, dan mag de gemeente de minimumeis verlagen, maar nooit lager dan 1,3.

Spouwmuurisolatie en vochtproblemen
Door fouten tijdens isolatie van spouwmuren in de jaren zeventig ontstonden vochtproblemen. Daardoor denken veel mensen dat het isolatiemateriaal zelf vochtproblemen veroorzaakt. Dat is niet juist. Spouwmuurisolatie heeft maar een klein risico op vochtproblemen. Isolatie van de spouwmuur kan zelfs vochtproblemen oplossen, als de oorzaak zit in het neerslaan van vocht op de koude binnenzijde van buitengevel.

Vochtproblemen met andere oorzaken, zoals slechte voegen of kapotte goten, gaan niet over door spouwmuurisolatie. Die moet u oplossen voordat spouwmuurisolatie plaatsvindt, want anders kan het probleem verergeren. Vraag deskundig advies om de oorzaak van het vochtprobleem vast te stellen!