Kwaliteit & productdata

De hoogwaardige kwaliteit die DroCom spouwmuurisolatie biedt is vastgelegd in een KOMO-attest.

Producteigenschappen

Karakteristiek (uiterlijk van de vlokken) 
De glaswolvlokken bezitten een gelijkmatig uiterlijk en kunnen zonder moeite uit elkaar worden geplukt. Onder de microscoop vertonen de vezels een glasachtig uiterlijk.

Volumieke massa
De volumieke massa van de verdichte glaswolvlokken onder een belasting van 0,5 kPa bedraagt 30 kg/m3.

Toelichting op de volumieke massa:
Voor de bepaling van de volumieke massa zijn monsters vervaardigd overeenkomstig Annex K van prEN 14064-1. Hierbij wordt de
wol geblazen in een open doos van 2 x 1 x 0,2 m3. Met een afgewogen hoeveelheid van deze wol wordt een bekerglas gevuld zonder
deze samen te drukken. Uit het ingenomen volume bij samendrukking onder een belasting van 0,5 kPa wordt vervolgens de volumieke massa onder een belasting van 0,5 kPa berekend.

Vezelafmetingen
De nominale diameter van de vezels bedraagt 5,2 ± 0,4 μm.

Wateropzuiging
De glaswolvlokken blijven bij oplegging op een watervlak ten minste 24 uur drijven. (drijfproef volgens BRL 2110).

(capillaire opzuiging volgens BRL 210)
De glaswolvlokken, aangebracht in een cilinder en geplaatst in water, vertonen geen capillaire opzuiging.

(wateropname volgens prEN 14064-1)
De wateropname van de glaswolvlokken is minder dan 1 kg/m2.

Corrosiviteit tegenover verzinkt staal
Verzinkt stalen spouwankers die zijn ingebed in glaswolvlokken vertonen gemiddeld niet méér corrosieverschijnselen dan
overeenkomstige ankers die niet zijn ingebed.

Warmtegeleidingscoëfficiënt
De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (λD) van de glaswolvlokken bepaald volgens prEN 14064-1 bij een dichtheid van 25
kg/m3 alsmede bij een dichtheid van 30 kg/m3 bedraagt 0,034 W/(m.K).